On-page оптимизация

ВЪВЕДЕНИЕ

On-page оптимизацията е процес, при който съдържанието на една страница се структурира по правилен начин, така че да съответства на заявките за търсене, които се таргетират. Ако фразите, по които се надявате да се класирате, не съществуват на страницата, ще ви бъде много по-трудно да постигнете целите си.

Помнете, съдържанието на една страница и свързаните с нея метаданни са само част от факторите, вземани предвид от търсачките при позициониране на страниците за определени търсения. Фактът, че отделните собственици на сайтове имат пълен контрол над съдържанието, означава, че то не би могло да бъде единственият (и дори най-силният) фактор за позициониране, тъй като лесно може да се манипулира. Обикновено този фактор е само частица от пъзела, но само той не е достатъчен за класиране дори и по умерено конкурентни фрази.

Най-общо процесът по on-page оптимизация изглежда по следния начин:

Определяне на думите и фразите, които да бъдат таргетирани на определени страници
Осигуряване на основен вариант на страницата, за който за взети предвид определените фрази
Преправяне на специфични елементи от страницата така че да съдържат точните фрази и варианти.

Като цяло търсачките много добре разпознават синоними и разбират кои думи са едни и същи, но в различна форма, т.е. разбират това, че причастията на глаголите, както и множественото и единственото число на съществителните се отнасят до едни и същи понятия. Например, “тичайки на маратон” и “тичане на маратон” се отнасят в основата си до едно и също нещо.

По тази причина, а и също защото on-page факторите са необходимо, но недостатъчно условие за класиране, е важно преди всичко да пишем, за да очароваме потребителите и да се отнасяме към ключовите думи и фрази като вторичен фактор. Много по-важно е потребителите да харесват и споделят вашите страници, както и те да ги водят към реализации, отколкото да имате определената фраза, която таргетирате, напъхана в текста още няколко пъти.

Докато четете всички съвети, които следват, имайте предвид, че всички те в основата си важат, когато пред тях бъде поставено изречението “В случай, че не пречи на яснотата и леснотата при четене страницата …”

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КЛЮЧОВИ ДУМИ

Преди да започнете да оптимизирате дадени страници, трябва да определите кои страници ще използвате, за да таргетирате определени изрази. Да кажем, че оптимизирате наново сайта си и току-що сте направили проучване и анализ на ключовите думи, от което следва, че имате списък с ключови думи (вижте повече за съставянето на списък с ключови думи), които ще трябва или да разположите във вече съществуващи страници или да сложите в нови страници, които да таргетират актуалните резултати.

Групиране

Едно от първите неща, които трябва да съобразите на този етап, е групирането на ключовите думи. Ако има повтарящи се теми, това вероятно означава, че можете да групирате свързани фрази и да ги таргетирате с определен вид страница. Вземете дадените за пример по-долу ключови думи, които биха могли да бъдат вашият избор при анализ на ключови думи за сайт за мобилни телефони:

· “ревю за htc hero”
· “характеристики на iphone 5”
· “iphone 5 ревю”
· “htc или iphone”
· “htc hero ревю”
· “iphone 5 ревюта”
· “htc hero характеристики”

В този опростен пример лесно се открояват групи от ключови думи за характеристики и ревюта. Затова, ако предположим, че вече имате продуктови страници за iPhone 5 и за HTC Hero, ясно се вижда какви типове страници трябва да създадете като разширения на тези продуктови страници, за да оптимизирате по таргет ключови думи.

Съществуващи страници

Трябва също да се запитате дали имате вече съществуващи страници, които могат да бъдат оптимизирани наново, по новите ключови фрази, за да поддържате ефективността на сайта си. Създаването на повече страници просто така ще се отрази на йерархията на сайта ви и на обхождането му от ботове. Когато определяте вече съществуващите страници, които да оптимизирате наново, трябва да съобразите следното:

· Съвпада ли съдържанието с намерението на търсещите потребители? Изцяло релевантно (съответстващо) ли то? В случай че не е, добре е да създадете нова страница, или да пренапишете съдържанието.
· Получава ли страницата, която разглеждате, вече достатъчно количество трафик от търсения? Едва ли искате съществуващи класирания да пострадат, ако направите промени, затова проверете показателите на сайта си в инструментите за анализ.
· Ако страницата получава трафик от търсения, той с високо качество ли е? Какъв е процентът на отпадане? Добре ли се реализира трафикът? Ако трафикът е нискокачествен, помислете за оптимизиране наново, по нов израз, който очаквате да ви донесе по-добър трафик.

On Page елементи (Вътрешни елементи) и употреба на ключови думи

В този урок ще научите за елементите:

Заглавие на страница (Page title)
Мета описание (Meta description)
URL адрес
H1 – H6 тагове
Основна част на текста (Body part)
Изображения

Самото включване на ключови думи на дадена страница помага за класирането й, но има и специфични фактори, които важат за определени елементи.

Заглавие на страницата (Page Title)

Заглавията на страниците са разположени в head таговете. Ако погледнете в HTML кода на страниците, едно заглавие изглежда така:

<title> Примерно заглавие на страница </ title>

Ако използвате система за управление на съдържание (CMS), когато редактирате страница, обикновено ще видите поле, озаглавено “Заглавие” (“Title”) или “Заглавие на страницата” (“Page Title”). На някои платформи за блогове името на публикацията (поста) се използва като заглавие на страницата.

Заглавието на страницата е обикновено най-важният on-page (вътрешен) фактор, тъй като за търсачките той има много голяма тежест. Именно затова е важно в него да се включват ключови думи.

В допълнение към това, заглавието на страницата се използва за основна връзка в повечето от резултатите на търсачките. Затова трябва да се стремите да пишете заглавията по-кратки от 70 символа, с цел да предотвратите съкращаването им в резултатите от търсенето. Съвет: можете да проверите наведнъж дължините на заглавията на страниците си, като използвате функцията =LEN() в Excel.

Копирайтинг и SEO в заглавията

Търсачките обикновено отдават по-голямо значение на началото заглавните Title тагове. Вземайте това предвид, когато създавате title тагове или пишете заглавия. Понякога се изисква изобретателност в използването на препинателните знаци, за да направите така, че заглавието да бъде прочетено правилно.

Трябва също да се стремите към това да запазите непокътната таргет ключовата си фраза. Ако вземем за пример фразата “iPhone 5 ревю”, то би било по-добре да използвате точно нея, а не нещо, което се доближава до нея, като например “iPhone 5: Нашето професионално ревю”. В това заглавие, ключовата фраза вече е надробена.

И накрая, тъй като заглавията на страници много често се използват като връзки в резултатите от търсенето, трябва винаги да съобразявате как заглавието ви може да се отрази на фактора “честота на кликване” (CTR: click through rate) на сайта ви. Затова пишете привлекателно и добавяйте призив към действие (call to action), ако изобщо е възможно.

Мета описание (Meta Description)

Мета описанието се съдържа отново в head таговете на HTML кода на съответната страница и изглежда по следния начин:

Отново, ако ползвате система за управление на съдържание (CMS), вероятно ще видите мета описанието като поле, наречено “Описание” (“Description”), когато редактирате страницата.
Това описание обикновено се използва и като снипет под вашата страница в резултатите от търсенето. Мета описанието се използва още и от други сайтове, например от социалните мрежи, като описание на публикувания URL адрес.

На въпросното описание не трябва да се гледа като на фактор, който пряко засяга класирането. Но понеже мета описанието се показва в резултатите и съдържа ключови думи (които търсачките обикновено представят с удебелен шрифт), то може да има положителен ефект върху честотата на кликване (CTR: click through rate).

Както и при заглавията на страници, ако са твърде дълги мета описанията ще бъдат променени. Затова стремете се да ги съставяте така, че да бъдат под 155 знака.

URL адрес

URL адресът на една страница се смята за фактор, който влияе на класирането, и се използва от търсачките. Поради тази причина трябва да се стремите да включвате таргет ключови думи в него, там където е възможно, разделени с тирета. Например:

http://www.пример.com/продукти/вашите-ключови-думи/

Това може да се постигне чрез използване на правила за преобразуване (пренаписване) от вашите разработчици. В повечето системи за управление на съдържание (CMS) можете също и сами да редактирате URL адреса . Помнете, че ако променяте вече съществуващ URL адрес, трябва да използвате пренасочване тип 301 (301 redirect), за да прехвърлите авторитета и класиранията, свързани със стария URL адрес, към новия.

Освен че включването на ключови думи URL е фактор, който влияе на класирането, то има и други преимущества. На първо място, такива URL адреси са много по-описателни за потребителите ви, което може да подобри ползваемостта. На второ място, те често се използват като anchor текст, когато собствениците на даден сайт поставят връзка към вас и в този смисъл включването на ключови думи в anchor текста ви може да бъде ползотворно.

H1 – H6 тагове

H1-H6 таговете се използват в HTML кода, за да обозначат заглавията и подзаглавията в страницата ви. Обикновено едно заглавие изглежда така:

<h1> Заглавие </ h1>
Подзаглавията обикновено се пишат в h2 или h3 тагове:

<h2> Подзаглавие </ h2>
<h3> Подзаглавие </ h3>

Тъй като тези елементи много често са силен индикатор за съдържанието на страницата, те се използват от търсачките за определяне на релевантността. Като общо правило тагът h1 съдържа основното заглавие на страницата или заглавието – уникално описание на страницата. По тази причина обикновено има само един h1 таг на страница, докато таговете h2 и h3 могат да присъстват по няколко пъти.

Основната част на текста (Body Copy)

Използването на таргет ключови думи в основната част на текста може да бъде полезно и това би трябвало да става естествено, ако съдържанието наистина се съответства на ключовата фраза. Включването на няколко ключови думи, заедно с различни техни форми и няколко синонима би трябвало да е достатъчно. Определено трябва да избягвате неестественото препълване с ключови думи (keyword stuffing), защото това не само ще направи сайтът ви по-лош за потребителите, но и може да доведе наказване на страницата ви от страна на търсачките.

Изображения

Наличието на таргет ключови думи в имената на файловете и alt таговете на изображенията, които са важни за съдържанието на страницата, може да има положителен ефект върху класирането на страницата ви. Затова направете така че снимките ви да бъдат добре подбрани и да бъдат максимално подходящи за страниците ви, а имената на файловете им и alt таговете да съдържат ключовите ви думи.

Друга мета информация

Като цяло можете да игнорирате таговете за мета ключови думи (освен ако те не се ползват от функцията за търсене на сайта ви). И все пак, трябва да се уверите, че навсякъде използвате подходящи ключови фрази, които могат да повлияят на това как хората споделят или слагат връзка към съдържанието ви. Типични примери за такива места са:

Бутони за споделяне и уиджети
Open Graph маркиране за споделяне в мрежата на Facebook
Микроформати или Schema.org маркиране

Упражнения след урока:

Направете търсене по избрана от вас фраза. Сравнете резултатите от първата и третата страница. Какви общи модели забелязвате?

Намерете една страница, която използва изображенията и alt таговете ефективно.

Повече за Title таговете, URL адресите и мета описанията

Този урок обхваща:

Удебелен шрифт
Брандиране
Връзки

On-site оптимизацията не свързана единствено с по-добро класиране. Тук ще разгледаме три области, чието оптимизиране може да повлияе положително върху различни аспекти от бизнеса ви.

Удебелен шрифт

Google обикновено показва думите от търсенето с удебелен шрифт, в случай че те се намират в title тага, URL адреса или мета описанието на страницата. Оптимизирането на тези елементи така, че да съвпадат с това, което потребителите търсят, може да има допълнителна полза за повишаване на CTR (click-through rate: честота на кликване).

Брандиране

Докато изследванията за корелация показват, че Google би дал повече тежест на ключови думи, които се намират в началото на title тага, поставянето им там не винаги е най-добрата практика.

Ако оптимизирате title таговете по име на разпознаваем бранд (става дума за марка, която е или добре позната и приета от повечето хора или водеща в своята пазарна ниша), може да бъде извлечена значителна полза от слагането на името на бранда, вместо ключовата дума, в началото на title тага.

Ако един потребител види и разпознае името на бранда от списъка с резултатите от търсенето, то той ще бъде много по-склонен да кликне на съответния резултат, отколкото на резултат с непознат бранд. И въпреки че слагането на името на бранда в началото на title тага няма да има директен положителен ефект върху класиранията по ключови думи, една такава практика би могла да подобри трафика, именно заради разпознаваемостта на бранда.

Например, потребителят търси със заявка “как се оптимизират title тагове” и му се представят следните възможности за избор:

“Как се оптимизират title тагове: Title таг – най-добрите практики: Основи на: SEO”

“SEOmoz | Най-добрите практики за title таг – оптимизация на мета тагове”,

по-вероятно е потребителят да кликне върху резултата със SEOmoz, ако разпознава SEOmoz, въпреки че първото заглавие съдържа точно съвпадение на ключовата фраза. Това е така, защото потребителят разпознава бранда и има доверие на съдържанието на SEOmoz.

Връзки

Оптимизирането на on-page елементи от страницата може да има влияние и върху off-site (външни) SEO фактори. Един от най-ефективните начини, по които то може да повлияе положително на собственици на сайтове, е чрез оказване на влияние върху това как потребителите слагат връзки към съответното съдържание на сайтовете.

Title тагове

Понякога хората ползват заглавието на страницата като anchor текст или използват заглавието, за да изведат anchor текст. Като такова, заглавието на страницата не само трябва да бъде оптимизирано така, че да включва ключови фрази, но и да описва съдържанието на страницата по естествен начин. По същество, чрез заглавието, на потребителя се дава обща информация в кратък вид за страницата. Затова трябва да осигурите добър title таг (който включва ключови думи), в случай че потребителите се обърнат към него, за да определят как да сложат връзка към страницата ви или да споменат вашия бранд.

Например ако започвате да правите линкбейт (link bait) и искате хората да слагат връзки към началната страница на сайта ви, с вашия бранд и ключова дума, то трябва да съчетаете ключовата дума и името на бранд. Ако от Distilled правеха това и искаха да получат повече линкове към началната си страница, които да съдържат SEO, то SEO трябва да бъде свързано с Distilled в заглавието на страницата.

Заглавието на страницата може да изглежда така:

“Наръчник за правене на Link Bait | Distilled SEO”

URL адреси

Понякога уеб форумите и други онлайн общности автоматично превръщат URL адресите, публикувани от потребителите, в HTML връзки. Това означава, че самият URL адрес се използва като anchor текст на линка, както и като негов таргет. Поради тази причина е полезно да се включат таргет ключови думи в URL адресите ви, за да може те да станат част от anchor текста на връзките.

Например, ако URL адресът http://www.мотори.com/продукти/6543543 бъде превърнат в линк, anchor текстът му ще е безсмислен, с изключение на думата “мотори”. Но ако URL адресът изглежда по следния начин:

http://www.мотори.com/пистови-мотори/хонда

то тогава и името на продукта и подпомагащите ключови думи в името на категорията ще допринесат за един пълен и смислен anchor текст, който би могъл да помогне на страницата да се класира по подходящите ключови думи.

Упражнения след урока:

Направете търсене по ключова дума “iPhone”. Колко от резултатите започват с бранда “Apple” в тях и на какво място се класират?
Намерете пример за връзка, в която anchor текстът съвпада със заглавието на страницата.

Оптимизация на изображения

В този урок ще говорим за:

Описателни ключови думи
Alt текст
Име на файла на изображението
Прилежащ текст (Nearby text)
Anchor текст
Размер на файла и формат

Има няколко елемента, които могат да бъдат оптимизирани, за да допринесат за това изображенията ви да се класират на по-предни позиции при търсенето на изображения и в смесените резултати (т.нар. universal search, чрез който Google отговаря на заявката за търсене с резултати, в които се смесват новини, видео, изображения и други източници на информация. Тези резултати се наричат blended results.)

Описателни ключови думи

Изберете таргет ключови думи, които смятате, че описват съдържанието или самото изображение. Целта на alt текста към изображението е предимно да го опише, в случай че то не се зареди или потребителят е с увредено зрение и използва екранен четец. По тази причина натъпкването на несвързани фрази в елементите на изображенията ви може да бъде вредно по отношение на достъпността на вашия сайт.

Alt Текст

Alt текстът на изображенията е един от най-силните сигнали за търсачките относно това за какво се отнася съответното изображение. По тази причина е от решаващо значение в alt текста да включите своите таргет ключови думи. В допълнение към това, че помага на изображението да излиза в резултатите от търсене на изображения, има и доказателства, че наличието на таргетирани изображения помага на самата страница да се класира добре и в обикновените резултати от търсенето.

Alt атрибутът фигурира в HTML кода по следния начин:

<img src=”папка/име-на-изображение.jpg” alt=”Вашите ключови думи наред с описателния anchor текст” />

Системи за управления на съдържание (CMS) като WordPress, например, обикновено свързват изображенията в публикациите с действителния URL адрес на изображението. В този случай alt текстът се разглежда като anchor текст, което от своя страна често се използва от търсачките като сигнал, който влияе на класирането.

Име на файла на изображението

Използването на таргет ключови думи в името на файла на изображението, като те бъдат разделяни с тирета, също може да бъде ефективно. Това означава, че преди да качите изображението на вашия сайт или сървър, името на файла му трябва да изглежда най-общо така : вашите-ключови-думи.jpg.

Някои системи за управление на съдържанието преименуват файловете, за да включат в тях уникален номер или някакъв низ, с цел името на файла да е уникално. Затова проверявайте изображенията, след като ги качите. Ако имената им се пренаписват, си струва да поработите с екипа си от разработчици, за да направите така, че сайтът ви да запазва описателните наименования.

Прилежащ текст (Nearby text)

Текстът на страницата, който се намира в близост до изображението, може да повлияе на това колко добре се класира едно изображение за дадена ключова фраза. Ако изображението е част от статия, то трябва да бъде много добре подбрано (релевантно) и в описанието му да има таргет ключови думи и свързани фрази.

По-конкретно, обясненията към снимката (image captions) са тясно свързани с казаното, така че използването на ключови думи в тях е силно препоръчително.

Anchor текст

Както и при търсене в мрежата, използваният anchor текст ще се свързва с таргет URL адреса, затова направете така, че да използвате таргет ключови думи ако създавате текстови връзки към изображенията си.

Размер на файла и формат

Препоръчително е да използвате изображения с приемлив размер. Малките изображения често са с много ниско качество за потребителя, а големите се зареждат бавно. Като общо правило създавайте изображения с размер най-малко 300 пиксела (височина и ширина) и с големина на файла по-малка от 1 мегабайт. Разбира се, тук има изключения като например умалените изображения ( thumbnails), големи инфографики или изображения, създадени умишлено с висока резолюция. В допълнение към това, използвайте общоприети файлови формати като JPG, GIF или PNG.

Упражнения след урока:

Направете търсене на изображение по ключова дума “роботи” и намерете няколко изображения, които изглеждат не на място. Защо мислите, че са се класирали в резултатите от това търсене?
Намерете изображение с оптимизирано име на файла. Съвпада ли то с ключовите думи в alt текста към него?

Капани и митове при onpage оптимизацията

В този урок ще говорим за:

Преоптимизация
Мита за наказването на дублираното съдържание
Мита за използването на синдикирано съдържание
Капана на оптимизираното съдържание
Претъпканите с ключови думи title тагове
Мита за показването на различно съдържание на Google и на потребителите

Преоптимизация

On-page преоптимизация означава прилагане на прекалено много SEO техники при оптимизирането на дадена страница или сайт, което води до значителен спад в класирането. Това обикновено се случва на ниво страници и може да бъде поправено като понижилите класирането си страници се “де-оптимизират” до приемливи нива.

Когато анализира една страница за наличие на преоптимизация, Google минава през един списък с неща, които са индикатори за това, че страницата е оптимизирана. Наказанието за преоптимизация идва тогава, когато броят на нещата от списъка, които се намират на страницата, премине определена граница.

Примери за неща, които представляват или се считат за преоптимизация, са:

Изброяване на ключови думи в заглавието на страницата (разделени със запетая, тирета или вертикална черта)
Прекомерно използване на ключови фрази
Дълги URL адреси с прекомерна употреба на ключови думи

Когато тези неща се коригират и Google отново обходи страницата, наказанието за преоптимизация ще бъде премахнато.

Забележка: Наказанието за преоптимизация обикновено е придружено от black hat практики или нискокачествен линк профил. Нискокачествените линк профили се характеризират с очевидно купени линкове, линкове от сайд бар, твърде таргетиран anchor текст и др. Отстраняването на тези off-site (външни) елементи може понякога да окаже влияние върху премахването на наказанието за преоптимизация.

Митът за наказването на дублираното съдържание

Най-добрата практика е да избягвате дублираното съдържание, както на вашия сайт, така и на външни сайтове. Дублираното съдържание на един сайт има потенциала да намали тежестта на връзките му, ненужно да изчерпи отделения за него ресурс за обхождане, както и да създаде объркване у търсачките и потребителите.

В допълнение, използването на едно и също съдържание на множество страници обикновено означава пропусната възможност да се таргетират допълнителни думи и да се добави стойност за клиентите ви.

Въпреки това, съдържанието, което се явява дублирано спрямо вашия сайт и друг сайт, противно на разпространения мит, няма да доведе до наказание за дублирано съдържание. Просто Google ще филтрира сайтовете с едно и също съдържание.

Вземете за пример един сайт за електронна търговия, където продуктовите описания са предоставени от производителите на дистрибуторите. Ако и Amazon и вашият малък сайт използват едно и също продуктово описание, вероятно Amazon ще бъде избран от Google (тъй като е по-силен домейн), а вашето дублирано съдържание ще бъде филтрирано.

Митът, че можете да използвате синдикирано* съдържание

*Синдикиранато съдържание (syndicated content) е едно и също съдържание, разпространено до различни медии/получатели.

Много собственици на сайтове за електронна търговия използват съдържанието, което им е било дадено от производителя или вземат описанието на производителя за продуктово описание, вместо да напишат свое собствено съдържание.
С това се създава дублирано съдържание. Помислете колко други дистрибутори и магазини използват същото съдържание – защо Google да класира точно вашата страница по-високо от тези, на които има същото като вашето съдържание?

За да бъдете ефективни, трябва да имате уникално съдържание за продуктовите описания на сайта ви. Това означава, че всичко, от описанието до продуктовите спецификации, трябва да бъде пренаписано, за да бъде уникално за вашия сайт.

В случай че решите да не уникализирате съдържанието си, то ще ви се наложи да се конкурирате с всички други търговци, които предоставят едно също съдържание. Вместо това, по-добре се борете за същите ключови думи, но използвайте уникално съдържание, за да си спечелите предимство.

Същите принципи важат и за съдържанието на блогове. Има толкова много сайтове, които публикуват единствено съдържанието на други блогове. Не бива да използвате това като своя стратегия за съдържание, тъй като Google ще идентифицира съдържанието като принадлежащо на други и ще ги класира по-високо за тях.

Ако сайт за агрегирано съдържание се свърже с вас и ви помоли за разрешение да публикува съдържанието ви, трябва да откажете. Макар и в повечето случаи подобни сайтове да се филтрират, в някои ситуации (обикновено когато сайтът има много висок авторитет на домейна) Google ще класира сайта за агрегирано съдържание по-високо от вашия.

Капанът на оптимизираното съдържание

Оптимизирането на съдържанието преди беше много ефективно за класирането му. Средствата, чрез които това ставаше, обикновено включваха прекомерно повтаряне на ключови думи, ключови думи с удебелен шрифт, използване на различни варианти на ключовите думи и др. Крайният резултат от така създаденото съдържание бе, че то ставаше трудно за четене от потребителя, но се класираше добре. Този факт много помогна, за да се увековечи митът, валиден и до днес, че ключовите думи в един текст трябва да са много.

В днешно време по-голямата част от подобно съдържание би били класифицирана като преоптимизирана и по тази причина би останала извън класирането. Но дори и едно такова съдържание да успее да се класира, потребителите биха били отблъснати от него и от сайта, на който то се намира. Затова, вместо да пишете съдържанието си около ключовите ви думи, напишете съдържание за потребителите. След това се върнете към написаното и се уверете, че основната ви ключова фраза е употребена (веднъж или два пъти за кратко съдържание – по-малко от 500 думи, три до четири пъти за по-дълго съдържание). Изключително важно е съдържанието да се чете лесно и да не изглежда написано насила.

Претъпканите с ключови думи title тагове

Слагането на много ключови думи в заглавието на страницата преди имаше ефект. Сега обаче подобна практика е до голяма степен показателна за преоптимизация или спам. Като такава, тя трябва да се избягва.

Вижте пример за претъпкано с ключови думи заглавие на страница:

“Авточасти, евтини части за автомобил, най-добрите части за автомобили, Купи Авточасти | Пешо ООД – Авточасти”

Вместо това, title таговете трябва да таргетират основната ключова фраза и да изглеждат интересни за потребителя. Горният title таг може да бъде написан така:

“Купи най-добрите авточасти на ниски цени | Пешо ООД – Авточасти”

Митът, че можете да показвате различно съдържание на Google и на потребителите

Някои собственици на сайт искат да покажат на Google различно съдържание от това, което показват на потребителите си. Практиката се нарича маскиране (на англ. cloaking). Когато това се прави, съдържанието, показвано на Google, обикновено е преоптимизирано, докато съдържанието за потребителите е много по-леко и с по-добра ползваемост. Подобни практики нарушават обявените Общи условия на Google и ако ви хванат, ще бъдете премахнати от от индекса за търсене.

Друга стара версия на същата тактика е да се крие текст. Преди това често се правеше по няколко различни начина. Първата тактика бе просто да се сложи голяма част от текст в долния край на страницата, където никой потребител не би я открил. Това вече е безсмислено, тъй като Google стана доста добър в разбирането на това как изглежда една страница и разпознава, че един текст в долната част е сложен там само и единствено за SEO. Това в голяма степен намалява стойността на съответното съдържание, като в същото време се отделя по-голямо значение за съдържание, което се намира по-горе от него.

Друг начин, по който текстът бе скриван, бе правенето на “SEO екземпляр” със същия цвят като цвета на фона (например бял текст на бял фон). Google обаче е се усъвършенства в забелязването и на тази техника и ще ви санкционира за практикуването й.

Упражнения след урока:

Намерете една преоптимизирана страница (по-трудно е, отколкото си мислите). След това направете търсене по думи, които са сходни с ключовите думи на съответната страница и вижте къде се класира тя по тях.

3 thoughts on “On-page оптимизация

  1. Изключително полезна статия за всеки, който се вълнува от On Page оптимизация. Определено научих много!

Коментари