• Home
 • /content marketing
 • /Социалният фактор и търсенето: императивът на интеграцията
[imageeffect type="shadowreflection" align="alignleft" width="150" height="150" alt="Социалният фактор и търсенето: императивът на интеграцията" link="" lightbox="yes" url="/wp-content/uploads/2014/06/Lee-Odden.jpg" ]

Социалният фактор и търсенето: императивът на интеграцията

Правилното разбиране може да бъде разликата между механичните тактики и смислените резултати

Оптимизираното и социализирано съдържание е съществена част от достигането до жадните за информация, заети с множество дейности едновременно аудитории, които всеки ден биват бомбардирани с нови съобщения.

За да бъдат брандовете видими за клиентите си при търсене и в социалната Мрежа, те ще трябва да разберат най-доброто от всяка една от двете дисциплини и да се научат как да ги съвместяват.

social-media-and-seo

SEO може да предоставя отговори, богати на съдържание за купувачите, когато те имат нужда от такива, а социалните мрежи могат да са средства за свързване и ангажиране. И двете разчитат на съдържанието, за да постигат успех.

Въпреки че много маркетинг специалисти биха поспорили кое идва първо (съдържание vs. социални мрежи vs. SEO) най-практическият подход е да бъдат използвани тактиките, необходими за таргет аудиторията ви, по такъв начин, че да “бъдете най-добрият отговор”, където и да търсят клиентите ви.

 

SEO e подправката, не сандвичът

 

Докато SEO традиционно бе в състояние да докарва резултати за онлайн маркетинга само по себе си, актуализациите в търсещите машини, които имаха за цел да адресират качеството на съдържанието (Панда) и по-диалогичната природа на поведението при търсене (Колибри), заедно с надигащата се популярност на социалните мрежи, промениха SEO пейзажа завинаги.

Мислете за SEO по следния начин: ако една програма за маркетинг чрез съдържание, изцяло съсредоточена върху потребителя, е сандвичът, то тогава SEO е майонезата. Тя достига почти до всичките части и подобрява цялостния вкус на сандвича. Сама по себе си обаче не е особено апетитна.

Много хора, занимаващи се със SEO и пренасочили дейността си към маркетинг чрез съдържание, се фокусират върху създаването на съдържание като средство за привличане на линкове. Това ми напомня на ранните години на социалните мрежи, когато брандовете използваха и тях и медиите предимно, за да привличат внимание и линкове, а не за да създават истински взаимоотношения, ангажираност или да насърчават трансакциите и препратките.

 

Едно просто сравнение казва всичко: да имаш 500 оптимизирани блог поста за всеки дериват от 50-фразов списък с ключови думи, които никой не иска да чете, вече е толкова полезно, колкото и да привлечеш 50,000 кратковременни посетителя към сайта си, за по 10 секунди всеки, от Digg – както беше популярно преди няколко години.

Фокусирането върху повърхностни метрики за резултати води единствено до повърхностни тактики. Наистина ли искате маркетингът ви да бъде определян като повърхностен?

Разбирането на разликата между механичните тактики и смислените резултати е важно разграничение, когато наемате професионалисти или агенция от областта на маркетинга чрез съдържание. Подобно е разграничението между слабо съдържание, ад от ключови думи, и портфолио от съдържание, което служи на реални интереси на клиента и гордо представя зад какво стои брандът ви.

Оптимизирайте възможностите си

По природа, оптимизаторите са опортюнисти. Всеки път когато някой голям тренд в онлайн маркетинга започне да се надига – от блоговете до социалните мрежи – SEO специалистите напасват и проектират пътя си до откриването на всеки възможен заобиколен начин или тактика, за да създадат предимство на пазара. Този опортюнизъм сега се пренесе и към маркетинга чрез съдържание.

При дейностите, съобразени с добрите практики на качествения маркетинг, такава адаптивност дава много ценна гледна точка. Само че, когато опортюнизмът се превърне в манипулации, които излизат извън препоръките на търсачките, рисковете могат да се окажат болезнени, а понякога и пагубни за един бизнес.

Но ето нещо важно: Google е сцена на военни действия за SEO специалистите. Тези, които са се адаптирали успешно и имат действителен практически опит могат да станат едни от най-ценените маркетинг професионалисти, които някога ще откриете.

Най-ценните ви находки (били те маркетинг специалисти или агенции) ще са онези, които са и креативни и аналитични. Търсете хора с латерално мислене – такива, които решават сложни маркетинг задачи чрез нетрадиционни, косвени и/или творчески средства.

Онези оптимизатори, които все още са забили на маркетинга чрез съдържание като “повече гориво за ключови думи” и на социалните мрежи като “линкбилдинг” трябва да бъдат избягвани.

Социални мрежи vs. Фокусиран върху SEO маркетинг чрез съдържание

Дали ще наемете агенция с предишна практика в социалните мрежи или пък такава с практика в търсенето, зависи в голяма степен от специфичните ви нужди.

Социални мрежи vs. Търсене: кое е водещото?

 

Фокусиран върху SEO маркетинг чрез съдържание

 • Тактически подход: повече съдържание е равносилно на по-голямо присъствие в търсенето
 • Темите произтичат от реалното търсене
 • Планове за съдържание на база на ключови думи, обвързани с резултати
 • Непрекъсващ цикъл на подобряване на резултатите с помощта на анализи
 • Органичното разпространение е вградено в създаването на съдържание
 • Промотиране на съдържанието, линкбилдинг и разпространение в социалните мрежи
 • Доброто SEO е добър опит от страна на потребителя
 • Техническа оптимизация
 • Представянето е фокусирано върху KPI и конверсии, свързани с търсенето

Фокусиран върху социалните мрежи маркетинг чрез съдържание

 • Теми, фокусирани върху бранда и посланията
 • По-къси форми на съдържание: обновявания на статуси, блог постове, изображения
 • Темите се управляват от календар за съдържание, въз основа на активността в социалната мрежа
 • Наблюдението на социалните мрежи извежда на преден план нови възможности за съдържание в реално време
 • Разпространението обикновено е органично, но все повече става платено
 • Резултатите са основани на преглеждания и ангажираност
 • Конверсиите и ROI са по-трудни за категорично измерване

 

И така, какво трябва да гледат компаниите, когато търсят да наемат създатели и/или изпълнители на маркетинговите си стратегии за съдържание.

Целите и отчетността са от съществено значение за успеха на оптимизираните и социализирани програми за маркетинг чрез съдържание. За един интегриран подход ето три от най-важните неща, които трябва да съобразите, за да сте сигурни, че съдържанието ви е добро за потребителите ви и за бранда ви.

Това са неща, които маркетинг специалистите в екипа ви трябва да знаят и за които трябва да могат да говорят вещо.

1. Привличане

Как точно определено съдържание ще привлече видимост? Представянето на съдържанието ви част от наратив, който тече в момента ли ще бъде? Ще бъде ли то свързано с друго съдържание чрез линкове, преправяне на вече съществуващи постове или подбор на друго съдържание? Къде ще се промотира съдържанието в социалните мрежи ще има значение за привличането толкова колкото и какви фрази и въпроси са използвани за оптимизацията за търсачки.

2. Ангажиране

Как съдържанието ще донесе смисъл за читателите, такъв, щото те да взаимодействат с него, да реагират и да му отговарят? Какъв контекст има нужда да съществува, за да бъде съдържанието толкова съответстващо (релевантно), че да насърчава действие? И социалните мрежи и търсенето играят роля в изграждането на контекст за ангажираност. Когато взаимодейства с откритото от него, потребителят мисли ли “Да, това е точно каквото търсех”, или мисли нещо друго.

3. Конверсии

Как оптимизираното съдържание ще убеди читателя да направи следващата стъпка? Всяко съдържание може да играе роля в отвеждането на читателя от един етап към друг във взаимоотношенията бранд: потребител.

От познаваемостта, свързана с покупка до застъпничеството за даден бранд, конверсиите се случват на всеки етап, независимо дали става дума за социално споделяне, абониране за електронен бюлетин, сваляне на доклад, записване за уебинар, попълване на форма за запитване или правене на препратка.

В рамките на плана ви за съдържание, помислете за това как можете да направите тези дейности лесни и съзнателни за целевия ви клиент.

Един оптимизиран план за съдържание означава да бъдете отговорни към откриването, към това как то бива употребено най-добре и към това какви послания мотивират действие.

Помнете, съдържанието е причината търсенето да започне на първо място. Направете така, че екипът ви да подходи интегрирано към инкорпориране на търсенето и на социалните мрежи с  програмите си за маркетинг чрез съдържание. Също така уверете се, че както вътрешните ви екипи и агенцията са отговорни за привличането, ангажирането и конверсиите.

С този фокус върху ответствеността, инвестицията, която правите във висококачествено оптимизирано и социализирано съдържание ще ви се връща отново и отново.

 

Авторски текст на Lee Odden, публикуван в юнското издание на CCO Magazine (p. 26)

 

Коментари