• Home
  • /content writing
  • /Как да измервате ефективността на съдържанието си?
[imageeffect type="shadowreflection" align="alignleft" width="150" height="150" alt="Как да измервате ефективността на съдържанието си?" link="" lightbox="yes" url="/wp-content/uploads/2014/04/measuring.png" ]

Как да измервате ефективността на съдържанието си?

Показатели за създаване на успешно съдържание

Показателите са важни, защото когато пред себе си разполагаме със статистики, много по-лесно можем да откриваме печеливши стратегии и да подобряваме неработещи такива. Ако не измерваме правилните неща обаче обикновено градим стратегиите си върху пясъчни основи или залагаме грешни планове за промени.

Независимо от обема на маркетинговите ви кампании и от процента инвестиции, които отделяте за създаване на качествено съдържание, е необходимо да сте наясно с това в какво влагате усилията и времето си и как можете да измерите резултатите от тях.

За показателите, с които мерите представянето и успеваемостта на съдържанието си можете да мислите като за пирамидална структура, нещо много подобно на фуния. Както фунията на конверсиите ви дава представа за това на какъв етап от “взаимоотношенията” си с марката ви клиентите правят покупка или някаква друга реализация, така фунията на съдържанието може да ви даде голямата картина на това как потребителите общуват с бранда ви.

В крайна сметка всички усилия, свързани със съдържанието, което бизнесът ви  създава или представя имат една крайна цел, заложена от вас още в началото – тази цел е в основата на фунията.

Показатели за успешно съдържание

Използване на съдържанието

Първият показател в тази фуния, представяща взаимодействието на настоящите и бъдещите ви клиенти със съдържанието ви, е показателят, с който измервате употребата на предоставяната от вас информация.

Посещения на ден Google Analytics

Мнозина се фокусират прекалено много върху тази метрика (брой на посещенията, брой преглеждания на страницата), без тя да е от толкова голямо значение.

 

Макар да има своето място в измерването на ефективността на съдържанието ви, този показател не може да ви помогне да направите правилните изводи, без да го отнесете към по-голямата картина на представянето на съдържанието ви. Затова е необходимо да го разчитате правилно.

 

 

 

 

 

Напълно е възможно да имате хиляди посещия, които обаче да не водят до нито една от целите, които сте си поставили със съответното съдържание, нито да ви носят приходи.

Ангажираност

Показателят, върху който трябва да се съсредоточите е втората метрика от фунията, наречена ангажираност.

 

Време прекарано на сайта

Статистиките за това как хората в действителност взаимодействат със съдържанието ви (колко дълго се задържат на него) са тези, които ще ви насочат към правилната стратегия за бъдещи публикации и интеракции.

Освен времето, прекарано на сайта, е важно да отчитате и това дали посетителите ви се задържат като цяло на сайта ви. Посещават ли други страници? Само на една страница ли се задържат?

Отговорите на тези въпроси могат да бъдат открити в показатели като степен на отпадане, поток на потребителите, прегледани страници, сесии, отпадания и др.

 

 

Важно е да знаете как хората се движат по страниците ви, докъде се “гмуркат” в съдържанието на сайта ви и по какъв начин го потребяват. Това ще ви позволи да видите къде на сайта има проблемни страници,  кои страници се представят добре и колко процента от посетителите ви стигат до различна “дълбочина” на сайта ви.

поток на поведението

Всъщност идеята, че високата степен на отпадане е нещо лошо е често срещано погрешно интерпретиране на статистиката.

bounce-rate

Image: http://dukeo.com/bounce-rate/

Съществува голяма заблуда за степента на отпадане и тя е, че високата степен на отпадане е нещо лошо. Степента на отпадане измерва напускането на посетителя веднага след като е посетил една от страниците ви. Ако се гледа самостоятелно този показател не отчита това дали посетителят е напуснал защото е открил отговор или обратното, защото не е намерил търсената информация на сайта ви.

Да предположим, че някой търси в Google и попада на сайта ви. На него открива отговор на питането си и напуска. В този случай степента на отпадане е 100 % не e лош сигнал. Това, което трябва да се опитвате да избягвате чрез съдържанието си е посетителите да идват на сайта ви от търсачката, а след това веднага да натискат бутона за връщане назад, без въобще да се задържат. Това е много силен сигнал за Google, че резултатът е бил нерелевантен.

Споделяне

След като успеете да постигнете добри показатели по отношение на времето, прекарано на сайта ви, следва да обърнете внимание на подобряване на метриките, отчитащи социалната активност около съдържанието ви. Важно е да следите дали публикациите ви се споделят и коментират в Google+, LinkedIn, Facebook, Twitter. Освен от социалните мрежи е необходимо и да отчитате спечелените чрез съдържанието ви връзки и от различните сайтове. Добре е периодично да проверявате и какво другите хора или медии говорят за вас, какви споменавания на марката или бизнеса ви преобладават в Мрежата.

Колкото по-добре се представите в “социалната” част на съдържанието си, толкова по-близо ще бъдете до повече конверсии и нещо много важно – повече лоялни клиенти.

Конверсии

Най-важната част от фунията на съдържанието стеснява метриките до тези, които се отнасят до конверсии (изпълнение на заложените от вас цели) и транзакции. Това са показателите, които трябва много добре да опишете и дефинирате преди да започнете да създавате съдържание и да мерите ефективността му.

 Преди всеки проект е важно да си отговорите на няколко въпроса:

  • Какво продавам/целя?
  • Как да получавам ли таргетиран трафик към сайта си?
  • Как да печеля потенциални клиенти?

Отговорите на тези въпроси са основата на по-нататъшните ви усилия. С тях трябва да започнете и всичко останало ще намери мястото си по естествен път. Защото в основата на ефективното съдържанието и прецизно измерената му ефективност стои залагането на ясно дефинирани цели.

Когато сте наясно с нещата, върху които искате да съсредоточите дейността си, ще можете най-добре да определите  и ефективността на съдържанието си и съответно показателите, с които да измервате тази ефективност.

 

 

Коментари