• Home
  • /presentations
  • /Видове ефективност в интернет рекламата

Видове ефективност в интернет рекламата

Видове ефективност в интернет рекламата

Мартин Попов на SEO конференция 2010

Видове ефективност в интернет рекламата

Каква ефективност можем да постигнем
чрез интернет реклама?

Търси ли рекламодателят ефективност от рекламата си в интернет? А ние предлагаме ли я?
Създаваме ли уеб сайтове, чрез които можем да отчетем някаква ефективност?
Каква ефективност реално може да се реализира в българското интернет пространство?
Реалността

CTR% ли е единственият
показател за успеха на една
интернет кампания?

p remium реклама
p erformance реклама
social маркетинг
e mail маркетинг
affiliate маркетинг
……
Видове интернет реклама

Brand Image
Brand Awareness
Brand Identity
CTR %
Трафик

Ефективност чрез Premium реклама
Ефективност чрез Performance реклама
Трафик
Action / Действия
Продажби
Регистрации
Абонаменти
Download
Разпространение чрез социални бутони
Поканени приятели
…..
Email маркетинг
Ефективност чрез Email маркетинг
Доставени / Delivery rate
Отворени / Open rate
Bounce rate
Unsubscribe rate
ISP feedback rate
Click Through Rate
Send-to-Friend rate

Ефективност чрез Social маркетинг
Брой приятели/фенове
Коментари
Публикации на стената
Харесвания
Демографски показатели
Посещения
Преглед на страницата
Абонирани
Консумация на медийно съдържание (снимка, видео)

Как да измерваме
ефективността в
интернет рекламата?

Данни от рекламата (банери &текстови карета)
Кликове
Уникални потребители
Рекламен формат
Reach
Уеб сайт
Импресии
CTR %
UCTR %
Frequency
New cookie clicks
Анализиране на интернет кампании

Данни от уеб сайта
Трафик (потребители)
Импресии
Време – Престой
Геотрафик
Bounce Rate %
Анализиране на интернет кампании

Как може да
постигнем
ефективност чрез
интернет реклама ?

Нека във всичко което
правим да търсим реална
ефективност, която
разбира се можем да
постигнем !

Martin Popov
General Manager
www.interactive-share.com
[email_address]
0894386202
Благодаря Ви за вниманието !

Коментари