[imageeffect type="shadowreflection" align="alignleft" width="150" height="150" alt="Аз, редакторът" link="" lightbox="yes" url="/wp-content/uploads/2013/10/Teodora-Petkova.jpg" ]

Аз, редакторът

Съвременният човек е сложно същество, за което купуването не е просто задоволяване на нужда. Придобиването на продукт или услуга е и захранване със смисъл на възможно най-много сетива и аспекти от същността ни.

Времето днес е на брандовете визионери и мечтатели. На онези, които умеят да застават зад позициите си чрез не чисто търговско съдържание. Презерватив с наратив, колкото и иронично да звучи, продава, и не само това, но и задържа вниманието на потребителите. Заради историята. Заради смелостта да бъдеш (виж австралийската реклама на презервативи ‘Four Seasons’, която е спряна за излъчване, но така или иначе дори от бранда казват, че мястото и е по-скоро в интернет. Клипът има 5 млн. преглеждания.).

Да влезе редакторът

Преживяването по отношение на продукта, започва много преди купуването му, в момента, в който потребителят за първи път чуе за него – чрез реклама, текст, видео или друга медия (повече по темата в публикацията на Гардиън от октомври тази година).

Предстои все повече брандове и компании да започнат да отговорят на нуждите на потребителите си, задоволявайки интереса им към информация, приложения, изследвания, продуктови описания, текстове, проучвания, статистики и др. С две думи – брандът не само ще търси показвания и споменавания в медии, той самият ще се превърне в медия (по темата има много добро интервю)

Прогнозата на Джо Пулидзи (виж презентацията “50 прогнози за маркетинга чрез съдържание през 2014”, достъпна в Slideshare) от CMI е, че през 2014

“Най-малко три бранда от Fortune 500 ще наемат служител, отговорен за съдържанието.

Редактор

Ефективната дългосрочна стратегия за съдържание неизменно започва с насочване на ресурси към човек или екип, които да се грижат за, така да се каже, редакцията на бранда, i.e. за дейността на компанията в качеството й на медия. Произвеждането, подборът и поднасянето на съдържание все повече залягат в основата на много видове взаимодействие с потребителите – социални мрежи, реклама, PR, собствени, купени и спечелени канали.

Какво означава брандът да се държи като редактор?

Няколко неща, които звучат естествено и лесно, чието изпълнение обаче има своите специфики в корпоративна среда (особено в тази, в която всеки прави всичко), за които трябва да се внимава (ще отделим специално внимание на тях в предстояща публикация):

  • Да подбира и пресява релевантно за аудиторията си съдържание
  • Да търси начини да захранва жадните за информация настоящи и бъдещи потребители. Особено, когато става дума за търсещите в ранния етап на тунела на покупката, още при проучването.
  • Да гледа в бъдещето и да поддържа уникална гледна точка, която да отличава съдържанието й
  • Да разпознава нуждите на динамичното общуване с потребителите (i.e. в социалните медии, където съдържанието генерира допълнително съдържание, което също има нужда от внимание)
  • Да заслужава ежедневно правото си да бъде авторитетен източник за потребителите си.
  • Да следи отзвука и развитието на създаденото съдържание
  • Да не е съсредоточена върху собствените си продукти и услуги, а да заема една по-широка позиция, включваща нишата като цяло

Да излезе бизнесът, който няма стратегия за съдържание за следващата година

Колкото по-бързо компаниите осъзнаят нуждата от преход към предлагане не на чисто търговско съдържание, толкова по-солидни ще са основите на маркетинговите им стратегии в дългосрочен план. Защото стратегията за съдържание и в частност маркетингът чрез съдържание са в основата на печелившия подход към настоящите и бъдещи клиенти, подход, който използва съдържанието (и по-точно съдържателността), за да задълбочи връзката си с потребителите.

И още нещо, когато потребителите възприемат съдържание, те не го правят безцелно и не биха му обърнали внимание, ако чрез него не получават нещо – нещо научено, разбрано, приложено, нещо, което служи или вдъхновява, информира и разширява хоризонтите им. За да стане това, една организация трябва да се наеме с предаване на знания към потребителя (повече за тази концепция в статията Content Isn’t King)

Компаниите, които нямат време и са твърде заети, за да мислят за стратегия за присъствие в различните канали, в които потребителите ежедневно търсят, споделят и потребяват информация, вече са отживелица.

Инвестицията в “собствен глас” и превръщането на фирмата в авторитет и ценен източник на съдържание и смисъл има потенциала да отличи бизнеса от останалите и да създаде условия за една постоянна преднина пред конкуренцията. Това важи с пълна сила, особено сега, в света на семантичното търсене, когато Google търси отговори и шансът за даващите ги е по-голям от всякога – последната статия на Дейвид Амерланд е красиво потвърждение на тези думи: How Google will know if you are lying?

Няма две мнения за това, че превръщането на един бизнес в авторитетен източник чрез специалист, който се грижи за релевантното съдържание и послания, които компанията излъчва в различните канали, съответстващи на аудиторията й, е част от един бавен и дълъг процес. Тръгването по този път не е лесно и може да отклони всяка компания в задънена улица, ако стремежът не е осъзнат и оценен като печеливша стратегия.

Всякакви опити за наподобяване на загриженост и желание за полезност биха били тактическа грешка на маркетинг специалисти, които са нетърпеливи и егоистични.  Нетърпеливи, “защото не инвестират в това да спечелят близост, разрешение и доверие” (цитат от Сет Годин ). И егоистични, защото добрият (четеният) редактор (бранд) не говори за и на себе си, а говори за и на аудиторията си, помагайки й да получи достъп до най-доброто и най-подходящото съдържание.

Коментари