[imageeffect type="shadowreflection" align="alignleft" width="150" height="150" alt="SEOM е най-новият член на IAB Bulgaria" link="" lightbox="yes" url="/wp-content/uploads/2013/11/iab-bulgaria.jpg" ]

SEOM е най-новият член на IAB Bulgaria

От днес SEOM е член на IAB Bulgaria. Да си пожелаем много успешни и полезни проекти заедно!

Връзка към новината в официалния сайт на IAB България

Мисията на Интерактив Адвъртайзинг Бюро България (IAB България) е да популяризира преимуществата и възможностите на интерактивния маркетинг като таргетиране, измеримост в реално време, висока ефективност, разнообразие на формите и подходите и да утвърди Интернет, като един от основните канали за комуникация, наред с телевизията, радиото, пресата, външната реклама.

Основните цели на Интерактив Адвъртайзинг Бюро България (IAB България) са:

1. Да подпомага растежа и развитието на интерактивния маркетинг и реклама в България

2. Да спомага за увеличаване дела на интерактивния маркетинг и реклама в общите маркетинг бюджети

3. Да генерира бизнес за своите членове и да лобира за техните интереси

Предметът на дейност на Интерактив Адвъртайзинг Бюро България (IAB България) е:

1. Да популяризира интерактивния маркетинг и да обучава бизнеса, рекламните, маркетинг и PR специалистите, рекламните и маркетинг агенциите, медиа шоповете за преимуществата и възможностите на интерактивната реклама и маркетинг за конкурентноспособността и развитието на бизнеса

2. Да споделя най-добрите практики на интерактивната реклама

3. Да създава и утвърждава критерии за единна измеримост на интерактивната реклама и професионални и етични стандарти

4. Да извършва проучвания в областта на интерактивната реклама и маркетинг и да публикува и разпространява резултатите от тях

5. Да подпомага обучението на кадрите в интерактивните медии.

Коментари