Регистрация по директории – DMOZ

Да преговорим прочетеното в първата част – Вписване в директории, в която вече сте успели да намерите категорията в DMOZ, която най-точно покрива тематиката на сайта и започвате да попълвате формата за предложение.

От Вас се очаква да напише заглавие на сайта, както и кратко негово описание.

За заглавие сложете това, което в действителност е написано на страницата, а не това, което Ви се иска. Спестете си слагането на рекламното мото – то не би трябвало да бъде прието. Ако сайта е фирмен – сложете за заглавие името на юридическото лице.

Стигаме до описанието – големият подводен камък. Имайте предвид, че е рядкост редактори от DMOZ да използват написано от Вас описание и причината в това е обективността.

Избягвайте хиперболи и всякаква употреба на паразити като “най”, “пълен”, “голям” и прочие. Кажете с думи прости какво посетителят ще види на вашата страница, или направете комбинирано представяне от две изречения:

“….произвежда бои, лакове и…..Ще намерите информация за продуктите, дистрибуторите и каталог.”
“Представител на … за България. Предлага информация свързана с…”

Защо е важно описанието, и то при положение, че редакторите най-верочтно няма да му обърнат внимание? Отговорът е прост – предложените от посетителите страници са само един от ресурсите, които редакторите използват и като цяло тези предложения не си струват времето за преглеждане поради многото спам заявки. Но – грамотно написано заглавие на сайта и обективно описание ще привлекат вниманието на редактора на категорията, което може да ускори вписването на Вашия сайт в DMOZ.

Не предлагайте повторно страницата си за вписване! По подразбиране новите предложения са подредени по дата, и с втора заявка Вие ще анулирате първата и ще слезете на последно място при подреждане по дата.

След като предложите Вашия сайт за вписване, Ви остава само да чакате. Никой от DMOZ няма да се свърже с Вас за да ви даде статус за заявката, както и няма да бъдете уведомен за нейното приемане или отхвърляне.