[imageeffect type="shadowreflection" align="alignleft" width="150" height="150" alt="Panda и Penguin update" link="" lightbox="yes" url="/wp-content/uploads/2012/09/panda-penguin.jpg" ]

Panda и Penguin update

Кратка история на досегашните Panda и Penguin ъпдейти на Google.

1. Panda Update 1.0 – 24 февруари 2011 г. (засяга 11,8% от англоезичните търсения в САЩ).

2. Panda Update 2.0 – 11 април 2011 г. (засяга 2% от англоезичните търсения в света).

3. Panda Update 2.1 – 10 май 2011 г. (без промяна; потвърден).

4. Panda Update 2.2 – 16 юни 2011 г. (без промяна; потвърден).

5. Panda Update 2.3 – 23 юли 2011 г. (без промяна; потвърден).

6. Panda Update 2.4 – 12 август 2011 г. (засяга 6-9% от търсенията на много езици).

7. Panda Update 2.5 – 28 септември 2011 г. (без промяна; потвърден).

8. Panda Update 3.0 – 19 октомври 2011 г. (засяга около 2% от търсенията потвърден).

9. Panda Update 3.1 – 18 ноември 2011 г. (засяга под 1% от търсенията).

10. Panda Update 3.2 – 18 януари 2012 г. (без промяна; потвърден).

11. Panda Update 3.3 – 27 февруари 2012 г. (без промяна; потвърден).

12. Panda Update 3.4 – 23 март 2012 г. (засяга около 1,6% от търсенията).

13. Panda Update 3.5 – 19 април 2012 г. (без промяна).

14. Penguin Update 1.0 – 24 април 2012 г. (засяга 3,6 % от търсенията)

15. Panda Update 3.6 – 27 април 2012 г. (без промяна; потвърден; няколко дни).

16. Penguin Update 1.1 – 25 май 2012

17. Panda Update 3.7 – 9 юни 2012 г. (засяга 1% от търсенията).

18. Panda Update 3.8 – 25 юни 2012 г. (засяга около 1% от търсенията).

19. Panda Update 3.9 – 24 юли 2012 г. (засяга около 1% от търсенията).

20. Panda Update 3.91 – 20 август 2012 г. (засяга около 1% от търсенията).

21. Panda Update 3.92 – 18 септември 2012 г. (засяга под 0,7% от търсенията).

22. Panda Update 20 – 27 септември 2012 г. (засяга 2,4% от англоезичните търсения и 0,5% неанглоезичните) + EMD update

23. Penguin Update 1.2 – 5 октомври 2012 г. (засяга 3% от англоезичните търсения и около 10% от неанглоезичните)

24. Baby Panda Update (Page Layout) 9 октомври 2012 г. (засяга 0,7 % от англоезичните търсения)

25. Panda Update 21 6 ноември 2012 (засяга 1,1 % от англоезичните търсения и 0,4 % неанглоезичните)

26. Panda Update 22 21 ноември 2012 (засяга 0,8 % от англоезичните търсения)

27. Panda Update 23 21 декември 2012 (засяга 1,3 % от англоезичните търсения)

28. Panda Update 24 22 януари 2013 (засяга 1,2 % от англоезичните търсения)

29. Panda Update 25 14 март 2013 (анонсиран ъпдейт)

30. Penguin Update 2.0 – 22 май 2013 г. (засяга 2,3 % от търсенията)

31. Payday Loan Algorithm 1.0 11.06.2013

32. Panda Update 26, 18 юли 2013 (more finely targeted)

33. Penguin Update 2.1 – 4 октомври 2013 г. (засяга около 1 % от търсенията)

34. Panda Update 4.0 21.05.2014 (анонсиран ъпдейт) (засяга 7.5 % от англоезичните търсения)

35. Payday Loan Algorithm 2.0 21.05.2014 (засяга около 0.2 % от англоезичните търсения)

36. Panda Update Panda 4.1, 25.09.2014 (засяга около 3-5% от търсенията)

7 thoughts on “Panda и Penguin update

Коментари