[imageeffect type="shadowreflection" align="alignleft" width="150" height="150" alt="Outreach: причини за провал" link="" lightbox="yes" url="/wp-content/uploads/2013/10/outreach.jpg" ]

Outreach: причини за провал

Най-често срещаните причини за провал при изграждането на връзки и контакти

Има много ъгли, зад които провалът на outreach кампаниите дебне всеки дръзнал да се заеме с тази нелека задача. Колкото и трудно да ви се струва да се занимавате със създаване на връзки и поддържане на контакти с други сайтове обаче, усилията винаги си заслужават. Разбира се, стига да са направени по правилния начин. Като начало, за да се запознаете с най-често срещаните грешки в борбата за входящи връзки, вижте статията Защо линкбилдинг стратегиите се провалят.

В тази част от модула Outreach ще ви представим някои най-разпространените начини, по които можете да се провалите в усилията си да градите контакти.

Нереалистични очаквания/изисквания

Не забравяйте, че установяването и поддържането на ползотворни взаимоотношения е трудно. Умният, устойчив outreach е маратон, а не
бягане на къси разстояния. Във връзка с това, запозвайте се с видеото на Ранд Фишкин – The Death of Link Building and the Rebirth of Link Earning

Явно фактът, че outreach изисква дългосрочно посвещаване не е толкова очевиден. Все още има мениджъри и хора, отговорни за крайните решения в една компания, които вярват, че изграждането на взаимоотношения с трети страни е просто средство за получаване на много входящи връзки, много бързо.

Точно в тези очаквания, които се превръщат в непосилни задачи за екипа, който се занимава с outreach, се крият и предпоставките за провал.

Решенията за избягване на провала тук са: 1. ясна комуникация между всички членове на екипа и изясняване на целите и стратегиите за постигането им 2. премахване на всякакъв вид натиск, който би могъл да бъде упражняван и да доведе до снижаване на качеството заради количеството. Една добра статия относно това как ефективно да се справяте с очакванията на клиентите си, можете да прочетете тук. Тук е добре да допълним и това, че липсата на натиск в никакъв случай не трябва да означава липса на отчетност и контрол. Колкото и отложени във времето и не съвсем ясно очертани да са в самото начало ползите от outreach, подобна активност може и трябва да бъде измервана.

Недостатъчно ресурси

Ако към outreach кампанията, която по същността си е дългосрочна стратегия, си поставят не просто нереалистични очаквания, но и не се насочат необходимите ресурси, формулата за бедствие е изпълнена докрай.

Много фирми, за които outreach дейностите са ново, в повечето случаи непознато, начинание, правят грешката просто да възложат задачите, свързани с него, на някой служител, който да ги изпълнява, когато намери време за това.

Един подобен подход несъмнено обрича начинанието на провал още от самото му започване, просто защото outreach кампанията не е инцидентна, тя е непрекъснат процес, който никога не свършва. Винаги има още сайтове и още контакти, които могат да бъдат установени, както и връзки, които да бъдат спечелени.

Съвсем не е необичайно за хората, които се занимават с outreach да разменят по 30 имейла с един определен контакт, договаряйки условия за партньорство или преработвайки публикация. Понякога дадено съдържание взривява Twitter и вашият комуникатор може да бъде пометен от последващите реакции – разговори, отзиви, откриване на нови възможности за изграждане на взаимоотношения и др. В други случаи някоя публикация би могла да бъде “унищожена” от коментарите под нея в нечий блог. Тогава човекът, който се занимава с outreach, ще трябва да изостави всичко и да се опита да ограничи нанесените щети или да овладее ситуацията, за да бъде тя възможно най-малко неблагоприятна за бранда ви.

Затова, направете си услуга, определете един човек, който ще се занимава най-вече с outreach (стажант, фрийланс или човек на договор) и чиято единствена отговорност ще бъде създаването и поддържането на ползотворни взаимоотношения с трети сайтове.

Липса на организация

Хората, в чийто ръце е outreach дейността на бизнеса, едновременно обменят контакти с различни хора в доста голям мащаб.
Затова ефективното справяне с тази нелека задача изисква изпълнителите й:

1. Да бъдат последователни в комуникацията със собствениците на сайта и издателите.
2. Да бъдат надеждни, когато работят с тях – да спазват обещанията си и поетите ангажименти

Много е трудно да се следват тези две препоръки без подходяща система, в която да се съхранява и организира информацията. Например, ако обещаете да напишете статия за някой блогър, но никъде не отразите това, има вероятност да забравите да изпратите статията. Същото важи и за последващия контакт, след изпращане на статията. Възможно е да се случи така, че да сте изпратили публикацията си, но ако нямате система, която да ви напомни да я проследите, усилията ви лесно могат да останат напразни и да пропуснете по-нататъшното развитие на нещата.

Когато става дума за малко на брой контакти и връзки, системата изглежда пресилено решение, но ако става въпрос за масова комуникация, правилното и разпределяне и проследяване е много важно, ако искате да избегнете загуба на пари, време и ресурси.

Неправилно задаване на цели

Методите за outreach се различават в зависимост от целта на проекта. Например, ако целта на един проект е да накара читателите да свалят електронна книга, гост публикациите едва ли ще са най-добрият начин целта да се постигне, защото блогърите очакват информативни постове и едва ли линк към един от многото ресурси в Интернет ще им бъде от кой знае каква голяма полза. Много честа грешка при outreach е отнасянето към него като към линкбилдинг стратегия. В този случай отново целта е зададена погрешно и кампанията може да претърпи провал. Целта на outreach е на първо място създаването на контакти, а не получаването на връзка.

В допълнение, освен цели, проектът трябва да има и показатели, с които мери успеваемост. Необходимо е още от самото начало кампанията за outreach да е обвързана с ясно дефинирана цел както и с проследяването на резултатите от постигането й.

Упражнения след урока:

Избройте четирите начина, по които outreach
кампанията помага на брандовете. Упражнете правилото на 30-те секунди в асансьора, по отношение на всеки от тях, като си представяте, че се опитвате да продадете тази стратегия на ваш клиент или на хората, с които работите.
Опишете разликата между реклама и изграждане на взаимоотношения и ангажираност
Избройте няколко причини за провал на оutreach кампания. Дайте пример за това как може да се избегне всеки от изброените от вас провали.

Коментари