Курс по организиране на PPC кампания

Курс по организиране на Pay per Click (PPC) кампания

Място: София
Продължителност: 1 ден

Google AdWords

С Google AdWords можете да публикувате вашите реклами в рекламната мрежа на Google, независимо от вашия бюджет. Вие плащате само когато потребителите кликнат върху рекламата.
Вие трябва да създадете рекламите си и да изберете ключови думи и фрази, които са свързани с вашия бизнес. Когато хората търсят в Google, използвайки вашите ключови думи, вашата реклама ще се появи над или в дясно от резултатите от органичното търсене. Рекламата ви ще бъде показана само на потребители, които проявяват интерес към вашите продукти и услуги.

Microsoft adCenter

Microsoft adCenter ви позволява да достигнете до целевите си клиенти по-точно, отколкото която и да е PPC услуга. Вие можете да определите целевата си аудитория по отношение на възраст, пол, местоположение, време на деня или ден от седмицата. Можете също да разберете какви са посетителите, които кликат върху специални ключови думи, което ще ви помогне да оптимизирате избора си на ключови думи. Можете да откриете демографския профил на вашите посетители, да прецизирате кампанията си и да повишите възвръщаемостта на инвестицията си (ROI).

Курсът за организиране на РРС кампания ще ви даде теоретични и практически знания за организиране и управление на успешна и икономически изгодна РРС кампания чрез търсещите машини.

На курса по организиране на PPC кампания за един ден ще научите:

Как да изградите РРС кампания с най-голям ефект
Как да изберете най-ефективните и най-евтините ключови думи за вашата кампания
Как да управлявате вашата PPC кампания
Как да оптимизирате рекламите и да повишите CTR
Как да проследявате конверсията на вашите продажби директно от вашите реклами
Как да оптимизирате ROI за РРС кампанията

За кого е предназначен курсът по организиране на PPC кампания ?

Мениджъри по продажбите и маркетинга, онлайн маркетолози, консултанти и др. РРС рекламата е една от най-ефективните форми на онлайн маркетинг. Без внимателен дизайн и управление обаче тя може да се превърне в загуба на време и пари. Този курс ще ви помогне да разберете как да понижите риска и да проведете високоефективна PPC кампания на минимална цена.

Съдържание на курса за организиране на Pay per Click (PPC) кампания

1. Начало
• Структура на кампанията
• Определяне на РРС бюджет
• Вградени инструменти за проследяване на РРС кампанията
• Проследяване на продажбите
• РРС стратегия

2. Ключови думи
• Избор на ключови думи и фрази
• Откриване на неизползвани ключови думи и ниши
• Тестване на ниска цена

3. Оптимизиране на Click through Rates (CTR)
• Вариации на ключовите думи
• Писане на привлекателни РРС реклами
• Специални ключови думи

4. Повишение на ROI
• Оптимизиране на позицията на РРС рекламата
• Предимства и недостатъци на високата позиция
• Филтриране за нежелани ключови думи
• Проследяване на конверсията на продажбите

2 thoughts on “Курс по организиране на PPC кампания

Коментари