Маркетинг за търсачки

SEOM предлага широк обхват услуги в областта на маркетинга за търсачки – от оптимизиране за търсещи машини до подаване на сайта към търсачките и анализ на уеб статистиката.

Ние:
• Насочваме целеви трафик към вашия сайт
• Назначаваме ваш личен мениджър, който да работи директно с вас
• Правим пълен анализ, преди да започнем работа по вашия сайт
• Изготвяме подробни доклади
• Правим пълен анализ на вашите конкуренти
• Започваме всяка маркетингова кампания с анализ на ключовите думи

Как можем да ви помогнем ?
SEOM ще ви предложи решения, съобразени със специфичните нужди на вашия бизнес, независимо от сферата на дейност и мащаба на вашата компания.

За тази цел ние ви предлагаме следните услуги:

Оптимизация на сайт за търсещи машини (SEO)
• Предлагаме ви пълна гама от техники за оптимизация в съответствие с препоръките на търсачките. За успеха на вашия сайт ние предлагаме 4 услуги с критично важно значение:
• Подробен анализ и доклад на архитектурата и технологията на вашия сайт
• Подробен анализ на ключовите думи и фрази
• Анализ на позицията на конкурентните сайтове и SEO стратегия
• Проследяване и анализ на статистиката на вашия сайт

Pay-per-Click (PPC) кампании
Предлагаме изглаждане и управление на PPC кампании за вас, включително непрекъснато тестване на ефективността на рекламите и подробен доклад.

Изграждане на линкове (link building)
Ние ще открием за вас стратегически партньори за изграждане на мрежа от връзки и ще ги управляваме изключително във ваш интерес. Не използваме нелегални методи за изкуствено популяризиране на вашия сайт.

Статистически анализ
Предлагаме ви непрекъснато проследяване на важни показатели за ползваемостта на сайта ви, без които вашата маркетингова кампания не може да достигне пълния си потенциал. Ние ще ви осигурим максималната полза от всеки използван инструмент.

Мениджмънт и консултации
Най-добрият начин да ви помогнем е да бъдем ваши партньори на всеки етап от развитието на онлайн маркетинговата ви стратегия – от създаването, до проследяването и анализа на резултатите.

Курсове и обучения
Ние предлагаме специализирани SEO курсове и семинари, фирмени обучения и консултации по оптимизация и маркетинг за търсачки.

Коментари