Курс за Google Analytics

Курс за Google Analytics
Място: София
Продължителност: 2 дни
Дати: направете запитване

Курсът за Google Analytics ще ви помогне да подсилите вашето представяне на пазара и да повишите конверсията на вашия уеб сайт. Курсът осигурява основна информация за Google Analytics и предоставя практически подход за конфигуриране на системата с цел максимално използване на информацията за вашите посетители.

На курса за Google Analytics ще научите:

• Да определяте ефективността на вашия уеб сайт и онлайн маркетинговите ви кампании
• Да анализиране уеб статистиката и да откривате силните страни в сайта си с цел оптимално инвестиране

В края на този курс вие ще познавате Google Analytics и ще можете да го използвате за оценка на производителността на вашия сайт и начина, по който потребителите взаимодействат с него.

Съдържание на курса за Google Analytics

1. Увод в Google Analytics
• Какво може да направи Google Analytics за вашия сайт
• Как Google съхранява и използва вашите данни
• Как работи Google Analytics
• Ръководство за анализ на данните и тенденциите
• Създаване на профил и настройки на профила
• Визуални инструменти на Google Analytics и използване на данните

2. Cookies
• Как Google използва cookies и как те доставят информация
• Разлика между 1st party и 3rd party cookies, временни и постоянни cookies

3. Конфигурация и настройки на Google Analytics
• Как действа кода на Google Analytics (GATC), къде да го поставим и какда го променим
• Как да потвърдим инсталацията

4. Преглед на интерфейса на Google Analytics
• Конфигурация на интерфейса, навигацията за докладите и експортирането на докладите
• Сравнение между времеви периоди, графично представяне за ден, месец, година
• Интерпретация на докладите – сегментиране и сортиране на данните и сравнение на различни параметри в Google Analytics

5. Определяне и проследяване на важни показатели – посещения, посетители, посетени страници How Google Analytics calculates Visits, Visitors and Pageviews
• Къде да открием показателите за посещения, посетители и посетени страници конфигурация на доклада за нови спрямо завърнали се посетители и др.
• Доклад за продължителност на посещенията и начин на изчисление на времето, прекарано на страницата и на сайта

6. Профили
• Организиране и управление на акаунти и профили в Google Analytics
• Как и кога да създадем профил

7. Доклади за съдържанието
• Как да използваме и да интерпретираме докладите за съдържанието, за да разберем какво правят посетителите на нашия сайт
• Целеви страници и най-популярно съдържание
• Доклад за навигацията и пътища на влизане в сайта

8. Източници на трафик
• Различните източници на трафик и как да установим качествения трафик и източниците на печалба и конверсия
• Какво да гледаме в доклада за ключовите думи

9. Проследяване на кампанията
• Добри практики за tagged links
• Проследяване на кампаниите на Google и другите доставчици (Yahoo, Microsoft adCenter, email и др.) с помощта на tagged links
• Проследяване и използване на докладите от Google AdWords

10. Проследяване на Google AdWords
• Анализ на ефекта от резултатите на търсенето върху производителността на сайта
• Проследяване на производителността на текстовите реклами в Google и Google Search Network
• Проследяване на производителността на видео и аудио рекламите
• Настройки на Google Analytics за по-подробно представяне на данните от маркетинговите кампании в търсачките

11. Цели
• Използване на цели, определяне на цели и интерпретация на резултатите
• Използване на целите и конверсия на целите
• Използване и конфигурация на фунии

12. Филтри
• Най-добрите практики за използване на филтри – как работят филтрите, как да създаваме филтри и как да ги прилагаме
• Как да използваме филтри и профили заедно, за да проследяваме определени канали на трафик, като Googles AdWords
• По-сложни филтри – каскадни филтри, филтри на търсене, филтри за субдомейни и др.
• Кога и как да използваме regular expressions (Regex) в Google Analytics с примери

13. Проследяване на електронна търговия
• Настройка и проследяване на целите за електронна търговия
• Калкулиране и използване на $Index

14. Домейни и поддомейни
• Добри практики за проследяване на поддомейни и код за Google Analytics
• Проследяване на домейни с помощта на методи, използващи _link() и _linkByPost()

15. Подробни доклади
• Създаване, запазване и редактиране на индивидуализирани доклади
• Създаване и модифициране на сегменти и разлика в сегментите за филтрирани профили
• Създаване и запазване на Motion Charts

16. Вътрешно търсене в сайта
• Вътрешно търсене в сайта и конфигуриране на Google Analytics
• Интерпретация на Site Search Usage, Terms, Start Pages и Destination Pages
• Допълнителни характеристики, конфигуриране на Site Search Categories и използване на Site Search Trending

17. Индивидуални променливи
• Конфигуриране и използване на дефинирани от потребителя променливи
• Проследяване на потребителски променливи в доклада

18. Индивидуални настройки
• Допълнителни техники за конфигуриране на профила

Коментари