[imageeffect type="shadowreflection" align="alignleft" width="150" height="150" alt="Опростен анализ на съдържание (Част 2)" link="" lightbox="yes" url="/wp-content/uploads/2014/05/Barry-Feldman-author-pic.jpg" ]

Опростен анализ на съдържание (Част 2)

Показатели, които измерват споделянето, ангажираността, потенциалните клиенти и продажбите

В публикацията Опростен анализ на съдържание, който всеки може да направи  (Част 1), Бари Фелдман представи опростени метрики за това как да бъде измервана консумацията на съдържание и споделянето му. Следва опростено представяне на още няколко метрики, свързани със споделянето, ангажираността и ефективността на съдържанието ви.

Показатели, които показват споделянето на съдържанието ви

Хората споделят съдържание, което харесват. Възможно е да са го намерили за полезно, забавно, вдъхновяващо или за всичко изброено наведнъж. Да виждате съдържанието си споделяно в социалните мрежи означава, че това, което публикувате е оценено от аудиторията ви.

Рядко ще знаете дали имейлите ви се споделят, затова трябва да се фокусирате на споделянията в социалните мрежи.

Споделяния на блогове, сайтове и други онлайн източници

 По отношение на съдържанието ви на сайта е лесно да видите какво се споделя. Слагате инструмент за споделяне на блога си и по възможност на ключовите страници на сайта си. Освен ако нямата твърде малко споделяния и ангажираност, е добре да включите показването на броя споделяния и харесвания, за да бъдат тези показатели видими и за аудиторията ви.

Ето един списък с плъгини за социално споделяне за WordPress.

Има също и доста безплатни и платени уеб-базирани инструменти на разположение, с които да следите съответните показатели.

Опитайте SharedCount.com или BuzzSumo.com за начало. Също така, можете да инсталирате Social Metrics Tracker, за да създадете табло в WordPress.

Това са данни за социални споделяния, отчетени от BuzzSumo. Данните са за една моя гост публикация, която написах за  Social Media Examiner. Ако пишете гост публикации е полезно да знаете как се справя съдържанието ви на сайтовете, за които сте създали поста. 

Социални споделяния

Платформите на социалните мрежи обикновено предлагат анализи, които можете да използвате, за да видите как се справят обновяванията на статусите ви, въпреки че всеки отчет да е различен и да предоставя различни метрики за различните неща. SlideShare и YouTube предоставят подробни анализи за всички потребители.

SlideShare са особено щедри, когато става дума за анализи. Данните там могат да бъдат гледани заедно или отделно за всеки един период от време. Всички действия, свързани с ангажираност, включително отбелязване като любимо, коментари, сваляния, имейл споделяния и споделяния в социалните мрежи, също се проследяват.

Други действия

Видовете социални метрики  (харесвания, отбелязвания в Pinterest, отбелязвания като любими или с + 1 и т.н.) се различават значително в различните социални мрежи, така че ще трябва да определите кои показатели са важни конкретно за вас и да следите точно тях.

Най-вероятно няма да сте в състояние изцяло да автоматизирате усилията си по проследяване, но можете да си направите електронни таблици или изтегляте налични доклади на определен интервал от време, които да задоволяват нуждите ви от анализ на споделянията в социалните мрежи.

Pinterest е една от социалните мрежи, която разпознава факта, че много от потребителите й се занимават с маркетинг и искат да събират възможно най-много данни. Както виждате на изображението, Pinterest проследява импресии, повторни споделяния, кликове и др.

Имейли и фийдове

На теория, потребителите могат да споделят имейлите и фийдовете ви. Реално погледнато обаче, те не го правят, или поне не по начин, който можете да проследите. Не се занимавайте с тези показатели.

Показатели, които показват успеха ви да задържате читателите си

Показателите, които измерват доколко съдържанието ви успява да задържи аудиторията, са знак за това доколко можете да печелите лоялни потребители на това, което публикувате. Очевидно е, че колкото по-висока е степента на задържане, толкова по-успешно развивате база от лоялни последователи и плодотворни взаимоотношения.

Измервайте степента на задържане на аудиторията си с помощта на:

Нови и повторни посетители

В раздела “Аудитория” има подраздел наречен “Поведение”. В него аудиторията ви бива разделена на нови потребители и завръщащи се такива. За да можете да кажете, че успявате да задържате вниманието на потребителите, трябва обемът на повторните посетители да расте нагоре или поне да се задържа на едно ниво. Необходимо е също така да виждате и пикове, когато публикувате или промотирате ново съдържание.

Степен на отпадане

Степента на отпадане е процентът сесии, които са се състояли само на една страница. Отпадането означава, че посетителят на сайта ви е излязъл от същата страница, от която е влязъл. Макар и да е примамливо да се заключи, че високата степен на отпадане е проблематична, тя е често срещана при успешните блогове. Посетителят се е върнал защото е искал точно това съдържание. По отношение на страниците извън блога ви, високата степен на отпадане очевидно е нежелана.

Социалните мрежи

В социалните мрежи, задържането на аудиторията се измерва от броя на последователите ви.

Въпреки че маркетинг специалистите понякога пренебрегват значението на наличието на голям брой последователи, никой не би искал да вижда броя на последователите му да остава в застой или да намалява. По ред причини повечето последователи увеличават възможностите ви да достигнете до повече потенциални клиенти и да увеличите трафика на сайта си.

Доста на брой услуги ви позволяват да следите растежа на масата си от последователи. Ето списък с десет инструмента за Тиутър от Socialmouths. А ето и най-добрият наръчник за мерене на активността ви в Google +.

Измервайте и задържането и ангажираността на имейлите.

Хора, които са се отписали

Броят на хората, които се абонират за съдържанието ви чрез имейл ту ще расте, ту ще намалява. Разбира се, целта ви е броят им да расте. Ако видите обаче, че има тенденция абонатите ви да намаляват, добре е да  преразгледате имейл тактиките си и да се опитате да разберете причината за проблема.

Показатели, които показват привличането на потенциални клиенти

Dharmesh Shah, основател и CTO и HubSpot, казва, че най-важният показател за тяхната компания, с който се измерват усилията свързани със създаване и разпространение на съдържание, това е броят привлечени потенциални клиенти.

Целта на показателите, с които ще мерите този успех, е да ги свържете с определено съдържание или с определени кампании. Придържайки се към идеята на тази публикация, ще се опитам да представя нещата опростено, като обаче няма да ви лъжа, че те в действителност са прости.  Успехът със задаването и меренето на показатели за потенциални клиенти изисква инвестиране в платформи за маркетинг автоматизация. С добра такава система:

  • Ще свързвате потенциалните клиенти с определени кампании и ще следите успеха на кампаниите спрямо това.
  • Ще можете и да проследявате следващите стъпки на клиентите ви по пътя им към покупка.
  • Анализите ще проследяват броя на потенциалните клиенти, които дадено съдържание е успяло да генерира.

Времеви отбелязвания

Става дума за възможност да следите времето, в което е бил генериран потенциален клиент. В идеалния случай, тези данни ще идентифицират “последното съприкосновение”, т.е. съдържанието, което последно е било консумирано преди потенциалния клиент да се превърне в клиент.

Показателите за генериране на потенциални клиенти могат да ви покажат:

  • Кое съдържание генерира потенциални клиенти
  • Кога вече съществуващи потенциални клиенти се ангажират със съдържанието ви
  • Силата на съдържанието ви да превръща потенциалните клиенти в клиенти
  • Звената по пътя на клиента към покупка, на които липсва ефективно съдържание

Показатели за продажби

Подгответе се за малко математика. Време е да анализираме показателите за продажби. Този урок идва право от електронната книга на Curata, която казва, че трябва да използвате системата си за маркетинг автоматизация, за да генерирате добри отчети за продажбите си.

С матрицата по-горе, измервате продажбите като създавате отчети на базата на нуждите ви от анализи. Ако обърнете внимание на всяка опция, ще видите, че са налице осем възможности. Вместо да определям всяка, заедно със стойността й (и да рискувам да усложня този пост ), просто ще определя всяка от променливите, за да ви помогна да направите своите собствени изчисления.

Колона 1:

Долари – Започнете тук, за да създадете измерители за продажби на базата на реални търговски възможности

Процент- Започнете тук, за да създадете метрики, предназначени да проследяват стойността на съдържанието. Използването на проценти ще ви помогне да измерите количествено стойността на екипа, който се занимава с маркетинг чрез съдържание

Колона 2:

Приходи – Направете втората си променлива “приходи”, ако анализът ви има за цел да определи реалните сключени сделки.

Канал –  Направете това втората си променлива, ако анализът ви има за цел да определи възможностите за продажби (или за генериране на потенциални клиенти, ако искате).

Колона 3:

Генериране –  направете последната променлива Генериране, за да оцените съдържанието, което е генерирало първоначален интерес (донесло е потенциален клиент)

Повлияване –  Направете последната променлива Повлияване, за да оцените съдържанието, което е било консумирано от потребители, които са вече са направили първата си стъпка по пътя към покупка.

И накрая, ще добавя, че имате възможност да прилагате тези формули към:

  1. Определен вид съдържание (блог пост, уебинар)
  2. Кампания
  3. Определена форма съдържание (блога ви, всички уебинари)

Разбиране на всички изброени показатели

Pawan предлага ориентиране във всички цифри, които ще получите дотук, чрез изграждането на табло, с което да следите ключовите показатели за представяне, които са най-релевантни към бизнес целите ви.

Оценете способностите си

Какви инструменти използвате? Направете одит на наличните си системи за събиране на данни, за да определите какво можете и какво не можете да се измервате към момента.

Направете таблица

Отбележете полетата, съдържащи показатели, които не можете да измервате в момента, но ще можете в бъдеще.

Започнете с малко

Започнете с това редовно да актуализиране таблото си с показатели, които можете лесно да измервате. Усвояването на основните неща ще ви служи добре нататък.

Разширявайте

С течение на времето ще добавяте допълнителни инструменти и метрики, с които ще усъвършенствате и разширявате възможностите си за анализ на съдържание.

Необходими действия

Как се чувствате?  Обърнете внимание на съветите, не бързайте и предприемете действия постепенно. Възможно е за вас да е по-добре да започнете само с анализиране на консумацията на съдържание.

При всички случаи трябва да свикнете със засичането на метрики, свързани със съдържанието ви. Анализирайте. Предприемайте действия на база на наученото.

Приятелят ми Анди Крестодина от Orbit Media, професор в областта на химията на съдържанието, обича да казва: “Ако не предприемате действия, свързани с измерените показатели, значи не правите никакви анализи”

Ако Google Analytics ви е непознат…

Открих няколко много добри ресурса, от които можете да се научите как да използвате този безплатен инструмент. Имайте предвид, че Google често променят функциите, затова ви препоръчвам да започнете с:

Google Analytics, Training & Certification resources от Google.

[Версията на български: Google Анализ, Ресурси за обучение]

Източник: Content Analytics Simplified (So It Won’t Freak You Out)

Коментари