Monthly Archives: November 2008

Разработване на интернет стратегия

Интернет Агенция SEOM разглежда популяризирането в мрежата като органичен елемент от общата бизнес стратегия на своите Kлиенти и разработва максимално ефективни, комплексни решения, позволяващи постигането на максимални конкурентни предимства за компанията-възложител.

Според нас интернет стратегията е решение, позволяващо изпълнението не …

Read more →

Industry PreView

Обзор на бранша – Industry PreView – отраслов обзор

Нито една компания не работи във вакуум. Освен съществуващите и потенциалните клиенти в Интернет можете да срещнете и различни организации, пряко или косвено свързани с Вашия бизнес, проекти, предвидени за една …

Read more →

Целева аудитория

Целева аудитория в Интернет – анализ и препоръки по привличането

Днес много компании все по-активно популяризират услугите си чрез Интернет. Други компании едва сега започват да развиват това направление от маркетинговата политика и се нуждаят от оценка на потенциалните възможности …

Read more →

Комуникационно поле

Комуникационно поле на компанията в Интернет

Активното присъствие в Интернет е необходимо условие за успешното развитие на съвременната компания, работеща на сложни динамични пазари. Това е особено важно за фирмите, произвеждащи и популяризиращи стоки и услуги за крайни потребители, а …

Read more →

Мониторинг

Отрасловият интернет мониторинг е логическо продължение на услугата Industry PreView – Отраслов обзор. Той не претендира за същата пълнота и формиране на обща картина за отрасъла, но се провежда за възложителя редовно (обикновено 1-2 пъти месечно).
Това позволява да …

Read more →

Одит на уеб сайт

Сайтът или системата сайтове е база и един от основните елементи, реализиращи интернет стратегията на всяка компания.
От това, колко адекватно сайтът решава поставените задачи, зависи целия успех на използването на мрежата. След подробно реализиране на целия успешен световен опит …

Read more →

Търсачки и директории

Търсещи машини и каталози [директории]

Регистрацията на сайта в търсещите машини и каталози е необходимо условие за постигане на ефективно взаимодействие с целевите аудитории. Търсещите системи, рейтингите и каталозите са основен канал, по който новите посетители попадат на сайта; за …

Read more →

Анализ на конкуренцията

Анализът на пазара на бизнеса от Вашия сектор и анализа на конкурентите е необходим за:

  • точното определяне на ядрото на аудиторията и общото количество потенциални потребители (както на Вашите стоки/услуги, така и на потребителите на аналогични стоки/услуги, предлагани от конкурентите);

Read more →

Строеж на семантичното ядро

Семантичното ядро представлява библиотека от думи и фрази, най-точно отразяващи вида на Вашата дейност или стоките и услугите, предлагани от Вас на пазара. То се създава от най-характерните и разпространени във Вашия пазарен сегмент запитвания на целевата аудитория на Вашия …

Read more →

Архитектура на уеб сайт

Оптимизирането на архитектурата се състои в построяване на правилна структура на сайта с удобна за посетителя навигация и точна йерархия на документите, каталозите и информационните материали поместени във Вашия сайт.

Разработването на архитектурата на сайта трябва да се осъществява с …

Read more →

Алгоритми на успеха

Огромното количество сайтове в интернет предизвика острата необходимост от създаване на ресурси, съобразени с алгоритмите на работа на търсещите системи, без които е невъзможно постигането на високи позиции в резултатите от търсенето на запитванията на потребителите, които проявяват интерес към …

Read more →

Схема на работа

За извършване на оптимизацията ни е нужен достъп до Вашия ресурс за промяна на мета таг-овете и текстовете в сайта. Ако нямате възможност да предоставите този достъп, ние ще напишем препоръки за промяна на съответния код в сайта и Вашият …

Read more →